Каталог

Е3208
5.30g ∅1.2/4 ∅1.5/4 ∅1.6/4 ∅1.75/4 ∅2/2
Е3210
2.80g ∅1.5/2 ∅1.6/2
Е3215
3.50g ∅2/2 ∅2.25/2